Kunnanhallitus, kokous 17.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Investointimäärärahan muutos

RauDno-2022-23

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on esittänyt vuoden 2021 investointisuunnitelmaan määrärahamuutokset Suvantolan alueen infran ja Kerkonkosken polttoaineenjakelupisteen osalta, joiden kustannukset ovat ylittyneet. Tekninen lautakunta esittää, että määraha siirretään em. hankkeille Kuutinrannan aluetöistä, joissa kustannukset ovat alittuneet.

Tekninen lautakunta esittää, että investointimäärärahan käyttötarkoitusta muutetaan. Käyttämätöntä määrärahaa on jäänyt Kuutinrannan aluetöistä 100 000 euroa. Määrärahaa esitetään seuraaviin kohteisiin:

Kerkonkosken  polttoainejakeluaseman investointiin 20 000 euroa.

Suvantolan aluetöihin 50 000 euroa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että investointiohjelmaan tehdään teknisen lautakunnan esittämät määrärahamuutokset. Kuutinrannan aluetöistä siirretään Suvantolan aluetöihin  50 000 € ja Kerkonkosken polttoaineejakeluasemalle 20 000 €.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muutoksella, että Suvantolan lisämäärärahaksi esitetään 56.000 € ja Kerkonkosken polttoaineenjakeluasemalle 20.000 €.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)