Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Sairaanhoitajan viran muuttaminen lähihoitajan toimeksi ja lähihoitajan toimen täyttöluvan hakeminen

RauDno-2021-49

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Nieminen, palveluasumisen vastaava, anne.nieminen@rautalampi.fi

Perustelut

Sairaanhoitaja on irtisanoutunut Palvelukoti Pauliinan tulosalueelta virastaan 7.12.2020 alkaen. Sairaanhoitajan pysyvyys Palvelukoti Pauliinassa on ollut heikko ja rekrytointeja on pidetty useita.

Palveluasuminen on sosiaalipalvelua ja sairaanhoidollista työtä ei ole merkittävästi/riittävästi vastaamaan sairaanhoitajien osaamista. Palvelukoti Pauliinan henkilöstö on keskustellut tilanteesta ja todennut, että tehtävä voidaan hoitaa lähihoitajan työpanoksella. Palveluasumisen vastaava on sairaanhoitaja ja vanhuspalveluiden alueella on kolme kotisairaanhoitajaa, joiden osaamista hyödynnetään sairaanhoidollisissa asioissa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvaosasto esittää Palvelukoti Pauliinan sairaanhoitajan viran muuttamista lähihoitajan toimeksi ja hakee lähihoitajan toimeen täyttölupaa 1.2.2021 alkaen. Tointa ei voida lakisääteisen mitoituksen johdosta jättää täyttämättä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Sairaanhoitaja on irtisanoutunut Palvelukoti Pauliinan tulosalueelta virastaan 7.12.2020 alkaen. Sairaanhoitajan pysyvyys Palvelukoti Pauliinassa on ollut heikko ja rekrytointeja on pidetty useita.

Palveluasuminen on sosiaalipalvelua ja sairaanhoidollista työtä ei ole merkittävästi/riittävästi vastaamaan sairaanhoitajien osaamista. Palvelukoti Pauliinan henkilöstö on keskustellut tilanteesta ja todennut,​ että tehtävä voidaan hoitaa lähihoitajan työpanoksella. Palveluasumisen vastaava on sairaanhoitaja ja vanhuspalveluiden alueella on kolme kotisairaanhoitajaa,​ joiden osaamista hyödynnetään sairaanhoidollisissa asioissa.

Perusturvaosasto esittää Palvelukoti Pauliinan sairaanhoitajan viran muuttamista lähihoitajan toimeksi ja hakee lähihoitajan toimeen täyttölupaa 1.2.2021 alkaen. Tointa ei voida lakisääteisen mitoituksen johdosta jättää täyttämättä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy täyttöluvan Palvelukoti Pauliinan lähihoitajan toimeen 1.2.2021 alkaen ja esittää kunnanvaltuustolle sairaanhoitajan viran muuttamista lähihoitajan toimeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)