Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Palvelutalon (kunnalliskoti) myynti Rautalammin Toholahden kylästä

RauDno-2020-407

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arttu Matilainen, Rakennustarkastaja, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnalla on Toholahdessa vanhusten palvelutalona toiminut kolmikerroksinen kiinteistö, jonka rakennusala on 1716 m2. Kiinteistössä on asuntoja 18 kpl ja siinä on tällä hetkellä yksi vuokralainen. Rakennuksen korjaamiseen ei ole tällä hetkellä taloudellisia mahdollisuuksia eikä rakennukselle ole käyttöä. Rakennuksesta on tehty kiinteistön korjaustarpeen arviointi syksyllä 2016 (liite 1). Kiinteistöstä on raportoitu sen rakennustekninen, kunto sekä LVI tekniset asiat sekä sähkötekniikka. Korjaustarpeen arvioinnin tuloksena on todettu että kiinteistön korjaaminen nykyisen käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon maksaa rakennuttamiskustannuksineen maksaa 1 425 500 alv. 0%).

Rakennus on ollut pääosin tyhjillään useamman vuoden muutamia vuokralaisia lukuunottamatta.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus katsoo, että Rautalammin kunnalla ei ole taloudellisia resursseja eikä tarvetta saattaa rakennusta käyttötarkoituksen mukaiseen kuntoon. Kunnanhallitus asettaa kiinteistön 686-410-14-9 myyntiin kokonaisuudessaan, joka käsittää pinta-alaltaan 1,54 ha (15430 m2) kokoisen alueen siihen kuuluvine rakennuksineen. Myynti suoritetaan julkisena huutokauppana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Tilan pinta-ala tulee tarkentaa.

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanhallitus on päättänyt myydä kunnan aktiivikäytöstä poistuneita kiinteistöjä. Aiemmin kauppa on tehty jo Riihikodon päiväkodista.

Huutokauppa.com -sivustolla on ollut vanha kunnalliskoti (vanhainkoti) huutokaupattavana  2. - 27.11.2020. Huutokauppa-aikana kohteesta tehtiin 17 tarjousta, joista korkein tehty tarjous oli 8.500 euroa. Kunnanhallitus päätti, että kyseisen kiinteistön huutokauppa uusitaan ja kohteen lähtöhinnaksi asetettiin 10.000 euroa. Uusi huutokauppakierros toteutettiin 18 - 30.01.2021.

Huutokauppa-aikana saatiin ainoastaan yksi ostotarjous suuruudeltaan 10.500 euroa. Tarjouksen tehneen tahon kanssa on käyty keskustelua kiinteistöön kohdistuvista suunnitelmista. Tarjouksen tehneellä on suunnitelmia huoneistojen kunnostamiseksi asumiskäyttöön sekä kiinteistön pihapiirin kunnostamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä tehdyn tarjouksen (10 500 euroa) ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle vanhan kunnalliskodin kiinteistön myymistä tehdyn tarjouksen mukaan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)