Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 LISÄPYKÄLÄ: Vaalijalan kuntayhtymän ja Rautalammin kunnan välinen sopimus, määrärahan siirto hankkeen sisällä (lisäpykälä)

RauDno-2021-102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Vaalijalan kuntayhtymän ja Rautalammin kunnan 27.6.2018 sopiman sopimuksen, Sopimus Kuutinharjun alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, mukaan, Rautalammin kunta on sitoutunut osallistumaan Kuutinharjun uusien palvelukotien grillikatoksen rakentamiseen enintään 10.000 eurolla.

Käytössä ollut grillikatos kesti siirron uuteen paikkaan ehjänä, ja Vaalijalan kuntayhtymällä ei ole tarvetta rakentaa uutta grillikatosta.

Vaalijalan kuntayhtymällä on hankesuunnittelu käynnissä rantasaunan / kokoustilan rakentamista koskien. Rantasaunan / kokoustilan rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuonna 2021 ja sen rakentamiseen Rautalammin kunta on sopimuksen mukaan varautunut osallistumaan 40.000 euron määrärahalla. Rakennuksen monikäyttöisyydestä ja esteettömyysvaatimuksista johtuen hankkeen kokonaiskustannuksiin Vaalijalan kuntayhtymän varaama n. 100.000 euron määräraha ei tällä hetkellä ole riittävä.

Kuutinrannan aluetöihin on varattu 100.000 euroa vuoden 2021 investointisuunnitelmaan.

Rautalammin kunta saa oikeuden käyttää rantasaunaa / kokoustilaa veloituksetta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, että grillikodan rakentamiseen varattu 10.000 euron määräraha siirretään rantasaunan / kokoustilan rakentamiseen varattuun määrärahaan. Lisäksi tekninen lautakunta päättää olla esittämättä lisämääräahan varaamista hankkeelle, koska tässä vaiheessa näyttää, että vuodelle 2021 hankkeelle varattu 100.000 euron määräraha riittää kattamaan hankkeesta aiheutuvat kustannukset.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Vaalijalan kuntayhtymän ja Rautalammin kunnan 27.6.2018 sopiman sopimuksen,​ Sopimus Kuutinharjun alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä,​ mukaan,​ Rautalammin kunta on sitoutunut osallistumaan Kuutinharjun uusien palvelukotien grillikatoksen rakentamiseen enintään 10.000 eurolla.

Käytössä ollut grillikatos kesti siirron uuteen paikkaan ehjänä,​ ja Vaalijalan kuntayhtymällä ei ole tarvetta rakentaa uutta grillikatosta.

Vaalijalan kuntayhtymällä on hankesuunnittelu käynnissä rantasaunan / kokoustilan rakentamista koskien. Rantasaunan / kokoustilan rakennustöiden on suunniteltu alkavan vuonna 2021 ja sen rakentamiseen Rautalammin kunta on sopimuksen mukaan varautunut osallistumaan 40.000 euron määrärahalla. Rakennuksen monikäyttöisyydestä ja esteettömyysvaatimuksista johtuen hankkeen kokonaiskustannuksiin Vaalijalan kuntayhtymän varaama n. 100.000 euron määräraha ei tällä hetkellä ole riittävä.

Kuutinrannan aluetöihin on varattu 100.000 euroa vuoden 2021 investointisuunnitelmaan.

Rautalammin kunta saa oikeuden käyttää rantasaunaa / kokoustilaa veloituksetta.

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi,​ että grillikodan rakentamiseen varattu 10.000 euron määräraha siirretään rantasaunan / kokoustilan rakentamiseen varattuun määrärahaan. Lisäksi tekninen lautakunta päättää olla esittämättä lisämääräahan varaamista hankkeelle,​ koska tässä vaiheessa näyttää,​ että vuodelle 2021 hankkeelle varattu 100.000 euron määräraha riittää kattamaan hankkeesta aiheutuvat kustannukset.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Kuutinrannan aluetöistä siirretään 10.000 euroa Kuutinrannan saunarakennuksen rakentamiseen.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)