Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

RauDno-2021-114

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi:

1. Johtoryhmän strategiapäivä 10.2, talouden tasapainottamissuunnitelmia : kuluseuranta, yhteistyö terveydenhuollon kanssa, kouluverkkoselvityksen osalta tilastot huolestuttavia, selvitys jatkuu mm. kuntayhteistyön kautta.

2. Yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen  uuden hallituksen kanssa tiivistetty.

3. Pelastustoimi, keskustelutilaisuus 10.2. Varallaolosta odotetaan työtuomioistuimen päätöstä. Nyt ei tarvita kh:n linjausta.

4. Toholahden kaavatie, Pohjois-Savon liitto/hankehakemus jätetty, hakemusta täydennetään.Tukiprosentti 62%, laskenut aiemmasta .Kokous 1.3, jossa hakemus käsitellään.

5. Tiinarin asunto,tarjottu kunnalle uudelleen ostettavaksi.

6. Pulssikysely toteutettiin joulukuussa 2020, tuloksien käsittely helmikuussa 2021 esimiesten toimesta.

7. Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano, Savogrow:n hanke.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)