Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Käyttösuunnitelma 2021, hallinto

RauDno-2021-112

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen myöntämiä avustuksia Rautalammin museolle ja Rautalammin Urheilijoille on karsittu 10 %. Lisäksi kokouspalkkioita karsittiin 10 %. Palkkiosääntö on tarkistettu ja kunnanvaltuusto hyväksyi sen 2.2.2021/ §5.

Jos kunnanhallituksen kokoukset ovat ka. kerran kuussa ( lukuunottamatta talousarvion laadintavaihetta) ja suositaan sähköisiä kokouksia, on mahdollista, että varattu määräraha riittää. Lisäksi kannattaa harkita sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa, joka osaltaan sujuvoittaisi kokouksiin liittyviä rutiineja.

Määrärahakarsinnat eivät estä talousarviossa asettujen sitovien tavoitteiden toteuttamisesta.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hallinnon käyttösuunnitelman. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)