Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Talousarvion toteuma 1.1. - 31.8.2021, sivistysosasto

RauDno-2021-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysostaston hallintokunnat ovat laatineet toisen kolmanneksen välitilinpäätöksen ja arvioineet sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista elokuun 2021 loppuun mennessä.

Koulutoimen ulkoiset menot ylittävät hieman tavoitteenmukaisen 66,6% kertymän ollen 67,6%. Samaan aikaan ulkoiset tulot ovat myös ylittyneet ollen 100,5% ja näin ollen ulkoinen toimintakate kokonaisuudessaan jää 65,5 %. Koulutoimen ulkoinen kate on yhteensä 65,5%. Edellisvuoteen kustannusten nousua näyttäisi kertyvän n. 0,45M€. Kustannusten nousua selittävät mm. suuremmat äitiys- ja sairauspoissaolot (16000€), kotikuntakorvausten kasvu 40000€), oppilaskuljetusten intojen nousu sekä edellisvuoden säästöt yli kahden kuukauden etäopetusjaksosta (yht. n. 100000€), kouluverkkoselvityksen teko (6000€), sisäisten kulujen kasvu 50 000€, kasvomaskien hankinnat (10 000 €). Vaikka kustannukset ovat edellisvuoteen nähden nousseet, olemme edelleen budjettiraamien sisällä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen  budjetin kertymä on alkuvuosipainotteinen johtuen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen alkuvuoden avustusten maksatuksesta sekä kirjaston alkuvuoteen painottuvasta aineiston tilaamisesta.  Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen kertymä oli elokuun lopussa 60,4% ja toimintakate hieman yli tavoitellun 66,6% ollen yhteensä 68,1%. Toimintakatteen uskotaan tasaantuvan ja ennusteiden mukaan tilinpäätös tullaan kirjaamaan budjetin raameissa. 

 

Lukion 2021 budjettia nostaa maksuttoman toisen asteen alkaminen. Oppimateriaali- ja laitehankintoihin on varattu yhteensä n. 40 000€. Perusopetuksen henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään, mutta ylitys pystyttäneen paikkaamaan osaston sisäiden kustannusten jaon avulla. Esiopetuksen menot tulevat myös ylittämään budjetin, mutta myös tässä tapauksessa ylitys voidaan hoitaa osaston sisäisten kustannusten jaon avulla. Kulttuuritoimen budjetti oli tälle vuodelle n. 20 000 € normaalia suurempi johtuen Pestuumarkkinoiden juhlavuoden järjestelyihin varautumisesta. Vuodelle 2022 budjetti palaa kulttuuritoimen osalta ennalleen. 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle. 

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosaston hallintokunnat ovat laatineet toisen kolmanneksen välitilinpäätöksen ja arvioineet sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista elokuun 2021 loppuun mennessä.

Koulutoimen ulkoiset menot ylittävät hieman tavoitteenmukaisen 66,​6% kertymän ollen 67,​6%. Samaan aikaan ulkoiset tulot ovat myös ylittyneet ollen 100,​5% ja näin ollen ulkoinen toimintakate kokonaisuudessaan jää 65,​5 %. Koulutoimen ulkoinen kate on yhteensä 65,​5%. Edellisvuoteen kustannusten nousua näyttäisi kertyvän n. 0,​45M€. Kustannusten nousua selittävät mm. suuremmat äitiys-​ ja sairauspoissaolot (16 000€),​ kotikuntakorvausten kasvu 40 000€),​ oppilaskuljetusten hintojen nousu sekä edellisvuoden säästöt yli kahden kuukauden etäopetusjaksosta (yht. n. 100 000€),​ kouluverkkoselvityksen teko (6 000€),​ sisäisten kulujen kasvu 50 000€,​ kasvomaskien hankinnat (10 000 €). Vaikka kustannukset ovat edellisvuoteen nähden nousseet,​ olemme edelleen budjettiraamien sisällä. 

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikatoimen budjetin kertymä on alkuvuosipainotteinen johtuen kulttuuri-​,​ liikunta-​ ja nuorisotoimen alkuvuoden avustusten maksatuksesta sekä kirjaston alkuvuoteen painottuvasta aineiston tilaamisesta. Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikatoimen ulkoisten menojen kertymä oli elokuun lopussa 60,​4% ja toimintakate hieman yli tavoitellun 66,​6% ollen yhteensä 68,​1%. Toimintakatteen uskotaan tasaantuvan ja ennusteiden mukaan tilinpäätös tullaan kirjaamaan budjetin raameissa. 

Lukion 2021 budjettia nostaa maksuttoman toisen asteen alkaminen. Oppimateriaali-​ ja laitehankintoihin on varattu yhteensä n. 40 000€. Perusopetuksen henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään,​ mutta ylitys pystyttäneen paikkaamaan osaston sisäiden kustannusten jaon avulla. Esiopetuksen menot tulevat myös ylittämään budjetin,​ mutta myös tässä tapauksessa ylitys voidaan hoitaa osaston sisäisten kustannusten jaon avulla. Kulttuuritoimen budjetti oli tälle vuodelle n. 20 000 € normaalia suurempi johtuen Pestuumarkkinoiden juhlavuoden järjestelyihin varautumisesta. Vuodelle 2022 budjetti palaa kulttuuritoimen osalta ennalleen. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-​8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)