Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025

RauDno-2021-687

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiemmin olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt jo neljännen kerran ne on yhdistetty. Vuoden 2022 talousarviota on valmisteltu taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Koronaepidemian vaikutukset näkyvät edelleen, sote-menojen jyrkkä ja jatkuva kasvu sekä valmistautuminen hyvinvointialueeseen tekevät talouden ennustamisesta sumuista eli hyvin hankalaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä näytti vielä syksyyn asti myönteiseltä, mutta valtion muutettua jako-osuuksia, on kertymä heikentynyt. Terveydenhuoltokulut aiheuttavat huolta: koronan aiheuttama lisälasku, hoitovelan purku ja vuonna 2021 syntyvien erikoissairaanhoidon alijäämien kattaminen. Lisäksi aiemmin tehdyt valtionosuuksien merkittävät leikkaukset, verotulojen hidas kasvu, väestön ikääntyminen ja erityisesti palveluiden ostojen jyrkkä kasvu ovat vieneet kunnan tilipäätöksiä jo useamman vuoden aljäämäiseksi. Kunnan omissa toiminnoissa tehdyt henkilöstövähennykset ja muut säästöt ovat tuoneet vain hetkellisen helpotuksen.

Mikäli tätä kehityssuuntaa ei saada kääntymään, tulee talouden tasapainoon saattaminen olemaan erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta. Talouden puskurina ollut ylijäämä tulee hupenemaan vauhdilla.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 30.688.955  euroa ja toimintatuottojen -4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on  25.943.876 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 4.6 %, johtuen palkkojen korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä, palvelujen ostot, kasvavat 6.3 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin 1.1 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 90.000 € ja Konnekosken entisöinti 70.000. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan 10.653.000. Laskua vuodesta 2021 on noin 150.000 euroa, mikäli veronkorotuksia ei tehdä. Valtionosuuksia kertynee noin 12.943.080  euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 2.163.796  euroa. Taso on aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja  nopeammin. Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 2.985.035  euroa. Näissä luvuissa ei ole huomioitu mahdollisia veronkorotuksia.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2021 noin 12.700.000  euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.9 mlj.euroa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmakirja lisätään esityslistaan 12.11.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 käsittelyn.

Päätös

Kunnanhallitus aloitti taloussuunnitelman 2022-2025 ja talousarvion 2022 käsittelyn. Molempia asiakirjoja muokataan ja  tehdään teksti- ja numerotarkistuksia. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 29.11.2021.

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa, elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta ja vs. tekninen johtaja Arttu Matilaista.

Varajäsen Kimmo Karvinen saapui klo 10.35, pykälän 324 käsittelyn aikana.

Puheenjohtajana toimi Tuulikki Tiihanoff klo 10.00-10.39 ja 16.36-18.23 ja Matti Kärkkäinen klo 10.39-16.36 ( pykälän 324 ajan).


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)