Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, sivistysosasto

RauDno-2021-637

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistystoimen toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Tarkastuslautakunnan raportin mukaan tavoitteenasetantaa on selkeytetty aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tavoitteissa on huomioitu palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tarkastuslautakunta korostaa, että sivistystoimen alaiset palvelut ovat keskeisessä roolissa kunnan elinvoimaisuuden ja markkinoinnin näkökulmasta. Tästä syystä sivistystoimen palvelujen tavoitteita on edelleen kirkastettava. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kouluverkkokysymys on yksi keskeisimmistä kunnan talouteen vaikuttavista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että tulevaisuuden investoinnit tulee tehdä entistä tarkemmin kestävän kuntatalouden mukaisesti ja laskelmissa tulee huomioida eri skenaariot muun muassa talouden ja palvelutarpeen mukaan. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti, mutta epäilee uuden päiväkodin nostavan varhaiskasvatuksen kuluja. Sen sijaan lukion kustannukset tarkastuslautakunta toteaa käyttökustannuksiltaan reilusti Pohjois-Savon keskiarvo kalliimmaksi ja syyksi korkeimmille kustannuksille ratsastuspainotuksen. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan: 

1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja tavoitteiden toteutumista. 

2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-, perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. 

3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen. Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten palaamista ennalleen, jopa hieman nousevan. 

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan: 

1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja tavoitteiden toteutumista. 

2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-, perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. 

3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen. Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten palaamista ennalleen, jopa hieman nousevan. 

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistystoimen toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Tarkastuslautakunnan raportin mukaan tavoitteen asettelua on selkeytetty aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tavoitteissa on huomioitu palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tarkastuslautakunta korostaa,​ että sivistystoimen alaiset palvelut ovat keskeisessä roolissa kunnan elinvoimaisuuden ja markkinoinnin näkökulmasta. Tästä syystä sivistystoimen palvelujen tavoitteita on edelleen kirkastettava. 

Tarkastuslautakunta toteaa,​ että kouluverkkokysymys on yksi keskeisimmistä kunnan talouteen vaikuttavista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa,​ että tulevaisuuden investoinnit tulee tehdä entistä tarkemmin kestävän kuntatalouden mukaisesti ja laskelmissa tulee huomioida eri skenaariot muun muassa talouden ja palvelutarpeen mukaan. 

Tarkastuslautakunta toteaa,​ että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti,​ mutta epäilee uuden päiväkodin nostavan varhaiskasvatuksen kuluja. Sen sijaan lukion kustannukset tarkastuslautakunta toteaa käyttökustannuksiltaan reilusti Pohjois-​Savon keskiarvo kalliimmaksi ja syyksi korkeimmille kustannuksille ratsastuspainotuksen. 

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimenpiteinä ja lausuntonaan: 

1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja tavoitteiden toteutumista. 

2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-​,​ perus-​ ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. 

3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen. Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten palaamista ennalleen,​ jopa hieman nousevan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)