Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat:

1. Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 27.10.2021

2. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 4.11.2021

3. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 4.11.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)