Kunnanhallitus, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

RauDno-2021-692

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisiin sekä valmistelussa oleviin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen:

- Viisarit Oy:n kanssa on  aloitettu neuvottelut mahdollisesta yhteistyöstä, neuvottelut jatkuvat 19.11.2021.

- Varautumisharjoitus 11.11.2021, valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2021 loppuun mennessä.

- Kuntamaisema analyysi, esittely valtuustoseminaarissa 17.11.2021

- Rautalampi-lehden yhteistyötarjous, ilmoitusten julkaiseminen/ määrän vähentäminen?

 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)