Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 380 Määräalan myyminen tilasta Oikarila 3:42

RauDno-2021-13

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Koneurakointi Sami Lehmonen Oy on tehnyt ostotarjouksen noin 10 000 m2 suuruisesta rakentamattomasta määräalasta Rautalammin kunnassa sijaitsevasta Oikarilan tilasta (686-410-3-42).

Kyseessä oleva määräala on Rautalammin kirkonkylän yleiskaavassa osoitettu teollisuus- ja varastointialueeksi (T). Viereisillä kiinteistöillä on teollisuutta ja kuljetus- ja maansiirtoalaa sekä teollisuutta palvelevia yrityksiä. Koneurakointi Sami Lehmonen Oy on ilmoittanut ostavansa määräalan teollisuusrakennuksen rakentamista varten.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää myydä noin 10 000 m2 suuruisen määräalan Oikarilan tilasta (686-410-3-42) Koneurakointi Sami Lehmonen Oy:lle hintaan 10 000,00 €. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että määräalalla sijaitseva puusto päätehakataan ennen määräalan myymistä.

Päätös

Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Koneurakointi Sami Lehmonen Oy on tehnyt ostotarjouksen noin 10 000 m2 suuruisesta rakentamattomasta määräalasta Rautalammin kunnassa sijaitsevasta Oikarilan tilasta (686-​410-​3-​42).

Kyseessä oleva määräala on Rautalammin kirkonkylän yleiskaavassa osoitettu teollisuus-​ ja varastointialueeksi (T). Viereisillä kiinteistöillä on teollisuutta ja kuljetus-​ ja maansiirtoalaa sekä teollisuutta palvelevia yrityksiä. Koneurakointi Sami Lehmonen Oy on ilmoittanut ostavansa määräalan teollisuusrakennuksen rakentamista varten. Asiaa on käsitelty aikaisemmin kunnanhallituksessa 11.01.2021. Asia on jäänyt silloin odottamaan lisäselvityksiä, koska kunnanhallituksessa haluttiin lisätietoa siitä, muodostuuko kiinteistökaupan myötä kunnalle suoraan velvoite rakentaa alueelta puuttuva kaavatie loppuun. Rakennustarkastaja Arttu Matilainen on jatkanut kesken jääneen asian selvittämistä ja saanut Pohjois-Savon ELY-keskuksen kannanoton asiaan.

Asiasta todetaan mm. seuraavaa: MRL 88 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen. Jos kiinteistölle rakennetaan, ennen kuin sitä palveleva katu on rakennettu (tai kadunpitovelvollisuutta on siis syntynyt), kiinteistön omistajan tai haltijan on kustannuksellaan järjestettävä tontille ajokuntoinen pääsytie. Myös rakennusluvan edellytyksenä asemakaava-alueella on, että rakennuspaikalle on käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutustan

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää myydä noin 10 000 m2 suuruisen määräalan Oikarilan tilasta (686-​410-​3-​42) Koneurakointi Sami Lehmonen Oy:lle hintaan 10 000 €. Lisäksi kunnanhallitus päättää,​ että määräalalla sijaitseva puusto päätehakataan ennen määräalan myymistä.

Päätös

 Ehdotus hyväksyttiin.