Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 379 Kuntayhteistyö, Rautalampi ja Suonenjoki

RauDno-2021-754

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanhallitus ja Suonenjoen kaupunginhallitus neuvottelivat 2.12.2021 kuntien välisestä yhteistyöstä ja sen syventämisestä. Hyvinvointialue aloittaa vuoden 2023 alusta ja se tulee vaikuttamaan olennaisesti kuntien toimintaan. Muutokseen valmistautuminen on järkevää tehdä ennakkoon, hyvin suunnitellen.

Kokouksessa molempien kuntien edustajat näkivät keskeisenä sote-asiat. Rautalammin ja Suonenjoen omistama Sisä-Savon terveydenhuollon ky. tulee vuoden 2023 lakkautumaan. Kuntien tavoitteena on varmistaa alueella toimivat sote-palvelut jatkossakin ja tämä vaatii yhteistyötä.

Hallitusten jäsenet näkivät tärkeänä, että tarveperusteisesti selvitetään myös yhteistyön mahdollisuuksia muillakin toimialueilla.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se tekee periaatepäätöksen, että selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Suonenjoen kaupungin kanssa kaikkien toimialojen osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.