Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 378 Kunnan omistajanohjauksen toteuttaminen Rautalammin kunnan Asunnonhankinta

RauDno-2021-751

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy on kunnan 100 % omistama yhtiö. Asunnonhankinnalla on omistuksessaan 156 asuntoa, 12:ssa eri kohteessa. Asuntotyypit vaihtelevat 1h+kk -  3h+k+s, asuntojen pinta-alojen ollessa 33.5 - 76 m2. Yleisin asuntotyyppi on kaksio, näitä Asunnonhankinnalla on peräti 94 kpl. Asunnot on rakennettu vuosina 1973 - 1998, keskivuokra on 8.68 € /m2 /kk. Yhtiön taloudellinen tilanne on ollut haasteellinen huonon taloustilanteen ja suuren korjausvelan takia jo vuosia.

Rautalammin kunnan kokonaistalouden kannalta on erittäin tärkeää saada yhtiön tilanne tasapainoon ennenkuin tilanne aiheuttaa riskejä myös kunnalle. Viime vuosina on pyritty viemään asioita määrätietoisesti eteenpäin ja haettu ratkaisua Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n tilanteeseen yhtiön tervehdyttämissuunnitelma laatimalla. Tervehdyttämissuunnitelmaa edelsi kaikkien huoneistojen korjaustarveselvitys, joka toteutettiin vuonna 2018. Korjaustarveselvitys laadittiin toimenpide-ehdotuksineen viidelle vuodelle. Tätä suunnitelmaa Asunnonhankinnan hallituksen on tarkoitus päivittää vuosittain ja seurata toimenpiteiden etenemistä. 

Yhtiön tervehdyttämissuunnitelmassa vaadittiin mm seuraavia asioita: taloudellisten vaikeuksien syiden selvitystä ja esitystä tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi laadittiin arvio talouden kehittymisestä pitemmällä ajanjaksolla ja yhteisön asuntojen käyttöastetarkastelua. Suunnitelman pohjana oli toteutettu korjaustapaselvitys ja toimenpiteet, joita tullaan totetuttamaan kun tervehdyttämissuunnitelma on hyväksytty ja yhtiö on saanut Valtionkonttorin vastaantulohuojennukset rästiintyneisiin lainoihinsa. Järjestelytilanteen alkaessa tavoitteena oli järjestellä noin 386.522 €:n lainarästit ja noin 22.500 €:n viivästyskorot Valtionkonttorin ja kunnan avustuksella pois. Valtionkonttorille esitetty ja sittemmin myös hyväksytty avustushakemus edellytti  kunnan vastaantuloa.

Rautalammin kunnanvaltuusto on tehnyt kokouksessa 25.5.2021 päätöksen seuraavanlaisista kunnan (omistajan) vastaantulosta tervehdyttämissuunnitelman toteuttamiseksi. Tehdyn päätöksen mukaan :

1. Rautalammin kunta myöntää Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:lle 280.000 euron pääomalainan.

2. Kunnanvaltuusto hyväksyy lainan 1300-​39090 (Äijäntie 1) takajaana lainan lainaehtomuutokset Valtionkonttorin päätöksen VK/37755/07.03.10/2021-​11 mukaisesti.

3. Rautalammin kunta sitoutuu olemaan perimättä korkoa Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n sijoittamilleen omille varoille lainaehtojen muutosaikana eli vuosina 2021-​2030. Tämä päätös koskee nyt myönnettävää 280.000 €:n pääomalainaa,​ sekä aiemmin myönnettyjä pääomalainoja 189.744,​02 €  ja 78.880,​14 €. 

4. Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle 280.000 euron lainanottovaltuuden.

Kyseessä on kunnan taloustilanne huomioiden merkittäviä panostuksista Asunnonhankinnan tilanteen parantamiseksi. Kunnan kannalta on nyt erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että  Asunnonhankinnan tervehdyttämissuunnitelmassa edellytetyt toimenpiteet etenevät ja asioiden etenemisestä raportoidaan myös kunnanhallitukselle. Asunnonhankinnan hallituksen on myös kiinnitettävä erityistä huomioita, että yhtiössä tehdään oikea- aikaisia ja määrätietoisia ratkaisuja, joilla taataan yhtiön parempi tulevaisuus ja samalla varmistetaan kunnassa hyvä ja nykyistä vaatimustasoa vastaava vuokra-asuntotarjonta.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää Rautalammin Asunnonhankinnan hallitukselle ja operatiiviselle johdolle huolensa asioiden etenemisestä ja samalla velvoittaa yhtiötä etenemään tehdyissä suunnitelmissa määrätietoisesti ja viivytyksettä. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää säännöllistä tilannekatsausta myös kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.