Kunnanhallitus, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 381 Kiesimän rantaosayleiskaavan muutos

RauDno-2021-745

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kiesimän rantaosayleiskaavan muutosalueeseen sisältyvät tilat 686-406-3-69, 406-3-72, 406-3-77, 406-3-85 ja 686-406-3-107. Muutosalueiden pinta-ala on yhteensä noin 5.5 ha. Kaavamuutokset ovat tulleet vireille maanomistajien esityksestä. Maanomistajat maksavat kaavanlaadintakustannukset.

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-406-3-69 osalta käyttötarkoituksen muutos siten, että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen ja pienimuotoinen
matkailumajoitus. Alueella on jo nykyisin useita rakennuksia.

Maakuntakaavassa alueet ovat osa vesimatkailun kehittämisaluetta Pohjois-Konneveden ja Niiniveden välisellä Kiesimä -järven rannoilla vesireittien äärellä.
Tilan 686-406-3-107 osalta tavoitteena on poistaa tilan eteläosassa sijaitseva toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-2 vesiliikennealue, kalasatama. Tilan rakentamaton rantarakennuspaikka (RA/1) siirretään kaavamuutoksessa em. kalasatama-alueen paikalle, tilan eteläkulmaan.


Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain kaavamerkintätekninen päivitys, mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3-69 varsinaisesta kaavamuutoksesta.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavaan tehtävät muutokset ja esittää kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen asettamista nähtäville ja lausuntojen pyytämistä.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kiesimän rantaosayleiskaavan muutosalueeseen sisältyvät tilat 686-​406-​3-​69,​ 406-​3-​72,​ 406-​3-​77,​ 406-​3-​85 ja 686-​406-​3-​107. Muutosalueiden pinta-​ala on yhteensä noin 5.5 ha. Kaavamuutokset ovat tulleet vireille maanomistajien esityksestä. Maanomistajat maksavat kaavanlaadintakustannukset.

Kiesimän rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-​406-​3-​69 osalta käyttötarkoituksen muutos siten,​ että alueelle mahdollistuu ympärivuotinen asuminen ja pienimuotoinen
matkailumajoitus. Alueella on jo nykyisin useita rakennuksia.

Maakuntakaavassa alueet ovat osa vesimatkailun kehittämisaluetta Pohjois-​Konneveden ja Niiniveden välisellä Kiesimä -​järven rannoilla vesireittien äärellä.
Tilan 686-​406-​3-​107 osalta tavoitteena on poistaa tilan eteläosassa sijaitseva toteutumaton ja tarpeeton kaavamerkintä LV-​2 vesiliikennealue,​ kalasatama. Tilan rakentamaton rantarakennuspaikka (RA/1) siirretään kaavamuutoksessa em. kalasatama-​alueen paikalle,​ tilan eteläkulmaan.


Muiden kaavamuutosalueeseen sisältyvien tilojen osalta kyseessä on vain kaavamerkintätekninen päivitys,​ mikä johtuu ylläkuvatusta tilan 3-​69 varsinaisesta kaavamuutoksesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Kiesimän rantaosayleiskaavaan tehtävät muutokset ja esittää kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen asettamista nähtäville ja lausuntojen pyytämistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.