Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Valtuustoaloitteet 2019

RauDno-2019-286

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää,​ mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Valtuutetut ovat vuoden 2019 aikana tehneet kaksi valtuustoaloitetta, jotka on jätetty 9.4.2019 pidetyssä valtuuston kokouksessa:

1.) Tytti Mård jätti sosiaalidemokraattisen ryhmän valtuustoaloitteen, jonka oli allekirjoittanut yhteensä kahdeksan valtuutettua, jossa esitetään, että Rautalammin kunta a. nimeää ensi tilassa kuntaan matkailusta vastaavan virkailijan ja
b. aloittaa valmistelut matkailualan ammattilaisen palkkaamiseksi Rautalammin kuntaan mahdollisimman pian.

2) Timo Satuli jätti valtuustoaloitteen, jossa hän esittää koulutustilaisuuden järjestämistä kunnanvaltuustolle ja johtaville viranhaltijoille, aiheena kuntalaki ja sen soveltaminen sekä kunnan hallintosääntö. Lisäksi Timo Satuli esitti, että pöytäkirjojen liitteenä olevat äänestysluettelot julkaistaan myös sähköisesti kunnan kotisivuilla.

3) Lisäksi vuonna 2018 tehtyyn Markus Sjöberg ja 18 muun valtuutetun allekirjoittamaan julkisen liikenteen edellysten parantamista koskevaan valtuustoaloitteseen kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi 10.6. aloitteen käsittelyn sen hetkisen tilanteen. Käsittelyyn mennessä asiasta oli pidetty perusturvajohtaja Olli Lipposen, elinkeinoasiamies Iiro Lyytisen ja perusturvajohtaja Kirsi Solmarin palaveri 27.3., jossa oli tuotu esille seuraavaa: 

 • Joukkoliikenneaikataulut huonosti löydettävissä. Sijaitsevat hajanaisesti eri nettisivuilla:

  • Voisiko kunnan sivuille luoda omat sivut joukkoliikennepalveluista ja aikatauluista

  • Taksikyydit kilpailutettu tietyille reiteille,​ asiakas maksaa omavastuuna bussikyydin hinnan 

 • Kansallispuistoon ei pääse kulkemaan esim. Suonenjoen juna-​asemalta

  • Etelä-​Konneveden kansallispuisto kimppakyyti –facebook sivut 

  • Paikalliset taksit,​ kysytään alustava hinta-​arvio

  • Ely-​keskus – rahoituksen selvittäminen 

 • JOHKU-​alustan käyttö matkailun edistämisessä

Viranhaltijoiden vastineet: 

1. Iiro Lyytinen on matkailuun erikoistunut elinkeinoasiamies. Matkailualan ammattilaisen palkkaamisesta on keskusteltu alustavasti, mutta ratkaisuja ei ole tehty. Asia on kesken.

2. Kunnanvaltuustolle järjestettiin 3.9.2019 valtuustoseminaarin yhteydessä koulutusta, jossa asiantuntijana oli Kuntaliiton lakimies Annaliisa Lehtinen. Hänen erikoisalaansa ovat kuntalaki ja kunnallinen päätöksenteko. Osanottajat olivat tyytyväisiä koulutukseen. Äänestystiedot on kirjattu pöytäkirjan päätökseen. 

3. Rautalammin kunta on Pilot-kuntana hankkeessa "selvitys liikennepalvelujen tilanne harvaan asutulla maaseudulla". Hankkeen toteutusaika on 1.11.2019 - 30.4.2020 ja se toteutetaan Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnissa. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä parantaa liikennepalveluiden saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla. Kehittämiseen ja kokeiluihin tullaan hakemaan erillisrahoitusta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle oheisen selvityksen tehdyistä valtuustoaloitteista. Kunnanhallitus ehdottaa,​ että valtuusto katsoo kohdat 2 ja 3 tältä erää loppukäsitellyiksi. Sosiaalidemokraattisen ryhmän aloitteeseen matkailuvirkailijasta palataan, kun asian valmistelu etenee.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.