Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Lautakuntien pöytäkirjat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 

1. Ympäristölautakunnan pöytäkirja 16.1.2020

2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 23.1.2020

3. Elinvoimalautakunnan pöytäkirja 24.1.2020

4. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 28.1.2020

5. Tekninen lautakunta 30.1.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)