Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kunnan visuaalinen ilme

RauDno-2019-366

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Virta, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, petri.virta@rautalampi.fi
Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan visuaalinen ilme on valittu vuonna 2014. Kunnanhallitus valitsi tuolloin kahden ehdotuksen pohjalta nykyisen, violettiin ja petrooliin värimaailmaan perustuvan visuaalisen ilmekokonaisuuden, joka sisältää erilaisia variaatioita logosta käytettäväksi eri yhteyksissä. Värimaailman valinnassa korostettiin esimerkiksi sitä, ettei vastaavaa värimaailmaa ole käytössä millään muilla kunnilla.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Työryhmä keskustelee visuaalisen ilmeen kehittämisestä ja päättää jatkotoimista.

Päätös

Työryhmä jatkaa asian valmistelua ja valmistelee ehdotuksen nykyisen visuaalisen ilmeen päivityksestä. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ilmeen käyttöä ja muuttaa sen värimaailmaa.

Valmistelija

Petri Virta, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, petri.virta@rautalampi.fi

Perustelut

Viestintätyöryhmä on tehnyt ehdotuksen tarpeesta tarkastella Rautalammin kunnan markkinoinnissa käytettävää visuaalista ilmettä.

Työryhmä on ehdottanut, että nykyisen ilmeen värimaailmaa voitaisi muuttaa lähemmäs kunnan vaakunasta periytyvää värimaailmaa. Nykyisessä graafisessa ohjeistossa käytetyt violetin ja vihreän sävyt on kuntalaisten keskuudessa koettu vieraiksi.

Värimaailman muuttaminen on toimenpiteenä edullisin. Kuluja aiheutuu verkkosivuille tehtävistä muutoksista. Muun materiaalin osalta uusiminen voidaan tehdä siinä yhteydessä, kun materiaaleja tilataan lisää. Koko graafisen ilmeen uusiminen on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto.

Eri vaihtoehtoja on käsitelty liitteenä olevassa muistiossa.

Vaikutusten arviointi:
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että visuaalista ilmettä uudistetaan vaihtoehdon 3 mukaisesti. Uudistuksen kustannukset ja tehtävät toimenpiteet tarkennetaan ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Hannu Jyrkkänen ja Raija Haukka poistuivat tämän kohdan käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Viestintätyöryhmä on tehnyt ehdotuksen tarpeesta tarkastella Rautalammin kunnan markkinoinnissa käytettävää visuaalista ilmettä.

Työryhmä on ehdottanut,​ että nykyisen ilmeen värimaailmaa voitaisi muuttaa lähemmäs kunnan vaakunasta periytyvää värimaailmaa. Nykyisessä graafisessa ohjeistossa käytetyt violetin ja vihreän sävyt on kuntalaisten keskuudessa koettu vieraiksi.

Värimaailman muuttaminen on toimenpiteenä edullisin. Kuluja aiheutuu verkkosivuille tehtävistä muutoksista. Muun materiaalin osalta uusiminen voidaan tehdä siinä yhteydessä,​ kun materiaaleja tilataan lisää. Koko graafisen ilmeen uusiminen on huomattavasti kalliimpi vaihtoehto.

Elinvoimalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle,​ että visuaalista ilmettä uudistetaan vaihtoehdon 3 mukaisesti. Uudistuksen kustannukset ja tehtävät toimenpiteet tarkennetaan ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että vaihtoehto 3 on hyvä, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ei toimenpiteisiin ryhdytä. Asiaan palataan myöhemmin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin kulttuuri-viestintäkoordinaattori Petri Virtaa.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)