Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat asiat:

1. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 22.1.2020 ja liitteet

2. Pro Ysitie -yhdistyksen kannanotto 31.1.2020

3. Suonenjoen päätös, sitoutuminen alueellisten yhteisten sosiaalipalvelujen jatkoselvittämiseen 3.2.2020

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)