Keskusvaalilautakunta, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Ehdotus

Seuraava kokous on pidettävä keskiviikkona 16.6. klo 18.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Keskusvaalilautakunnan kokous aloitetaan 16.6.2021 klo 15.