Keskusvaalilautakunta, kokous 13.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Muut asiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Seuraava kokous on pidettävät maanantaina 14.6.2021 klo 9.00.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)