Hyvinvointilautakunta, kokous 5.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Perusturvaosaston välitilinpäätös ajalta tammi-elokuu 2022

RauDno-2022-474

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-elokuu 2022. Liitteenä on välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa on toteutuma ylemmältä kirjanpidon tasolta (taulukko alla). 

Toimintakate TA 2022 Tot 1-8/2022 Tot 1-8/2021 taso
Perusturvan hallinto 399 144 256 419 272 100 307
Iäkkäiden palvelut 3 373 110 2 051 874 2 053 812 312
Vammainpalvelut 2 639 531 1 434 477 1 379 769 314
Lastensuojelu 538 524 360 880 626 865 316
Lapsiperheiden palvelut 101 226 60 962 47 812 318
Työikäisten palvelut 728 116 467 360 331 494 321
Päihdehuolto 15 000 3 700 13 813 322
Toimeentulotuki 28 000 21 294 22 368 324
Omaishoidon tuki 142 671 118 280 99 612 326
SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 7 965 322 4 775 246 4 847 645 32
         
Perusterveydenhuolto 3 832 370 2 612 582 2 717 879 360
Erikoissairaanhoito 5 143 560 3 727 086 3 739 736 370
Ympäristöterveydenhuolto 208 010 142 770 156 007 380
TERVEYDEHUOLTO YHTEENSÄ 9 183 940 6 482 438 6 613 622 42

Toimintavuoden 2022  tammi-elokuu sosiaalitoimi (38) yhteensä - talousarvion toteutumaprosentti on 60 %.  Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna muutos on -50 348 €.  Sosiaalitoimi on pysynyt talousarviossa.

Terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti tammi-elokuu 2022 on yhteensä 70,6 %; Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna muutos on -131 185 €. Terveydenhuollon osalta ei ole pysytty talousarviossa. Terveydenhuolto laskuttaa oman talousarvionsa mukaisesti ennakkolaskut, joten on mahdollista, että terveydenhuollon toteuma on talousarvion mukainen tilinpäätöksessä. 

Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-​elokuu 2022 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus