Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vanhuspalvelulain toteutuminen

RauDno-2021-644

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta on 22.9.2021 kokouksessaan pyytänyt perusturvajohtajaa antamaan hyvinvointilautakunnalle selonteon vanhuspalvelulain mukaisten velvoitteiden toteutumisesta Rautalammin kunnassa. Perusturvajohtaja antaa selvityksen.

Liite: Diasarja vanhuspalvelulain toteutumisesta Rautalammin kunnassa

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksisaaduksi.

Päätös

 

Perusturvalautakunta merkitsee selvityksen tiedoksisaaduksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)