Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tehostetun palveluasumisen perusteet

RauDno-2021-631

Valmistelija

  • Anne Nieminen, palveluasumisen vastaava, anne.nieminen@rautalampi.fi

Perustelut

Tehostetun palveluasumisen perusteiden tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista tehostettua palveluasumista tarvitseville rautalampilaisille. Tehostetun palveluasumisen perusteita on tarkistettava vastaamaan jo käytössä olevaa asiakasmaksuohjetta. Perusteista on poistettu asiakasmaksuihin liittyvä tekstiosa, joka on asiakasmaksuohjeessa ajantasaisena.

Liite: Tehostetun palveluasumisen perusteet. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tehostetun palveluasumisen perusteet 27.10.2021 alkaen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tehostetun palveluasumisen perusteet 27.10.2021 alkaen.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)