Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Muut asiat (lisäpykälä)

Perustelut

Petteri Haukka esitti huolensa uuden päiväkodin väliaikaisen portin turvallisuudesta. Väliaikainen aita on rakennustyömaata rajaavaa aitaa ja kaatuu helposti kulkijoiden päälle. Hyvinvointilautakunta esittää tekniselle toimelle asian pikaista korjausta. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta esittää tekniselle toimelle asian pikaista korjausta.