Hyvinvointilautakunta, kokous 27.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kotiseutuliitosta irtisanoutuminen

RauDno-2021-639

Valmistelija

  • Minna Merivalo, minna.merivalo@rautalampi.fi

Perustelut

Kotiseutuliiton kuntajäsenyyden hinta: kunta 3000-5000 asukasta, vuosittainen jäsenmaksu (2021) 215,00 €. Kotiseutuliiton edustaja ei osannut kertoa puhelimessa selkeitä tai mitattavia hyötyjä kuntajäsenyydestä. Mikäli jäsenyys katsotaan tarpeelliseksi, voi siihen liittyä myöhemmin uudelleen.

Suomen Kotiseutuliiton sähköpostien ohessa on seuraava kuvaus: Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. 

Kotisivujen osoite on www.kotiseutuliitto.fi

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi
  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää irtosanoa Rautalammin kunnan kuntajäsenyyden Suomen Kotiseutuliitossa säästötoimenpiteenä.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää irtosanoa Rautalammin kunnan kuntajäsenyyden Suomen Kotiseutuliitossa säästötoimenpiteenä.