Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Varhaiskasvatuksen sosionomin toimen perustaminen

RauDno-2023-532

Valmistelija

  • Sanni Lehtolainen, päiväkodin johtaja, sanni.lehtolainen@rautalampi.fi
  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset muuttuvat, ja siirtymäaika päättyy vuonna 2030. Lastenhoitajien suhteellinen osuus henkilöstöstä laskee, ja varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien suhteellinen osuus henkilöstöstä kasvaa. Tällä hetkellä ja ennusteissa myös siirtymäajan päättyessä varhaiskasvatuksessa vallitsee valtakunnallisesti merkittävä henkilöstövaje.

Rautalammin varhaiskasvatuksessa ei ole tällä hetkellä lainkaan varhaiskasvatuksen sosionomin vakansseja. Tällä hetkellä yksi lastenhoitajan vakansseista on täyttämättä. Lautakunnalle esitetään nyt lastenhoitajan vakanssin muuttamista varhaiskasvatuksen sosionomin toimeksi 01.01.2024 alkaen. Kustannusvaikutus vuositasolla olisi noin 2700 €. Tällä muutoksella varauduttaisiin ennakoivasti muuttuviin henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteistä joustavaan työhön ja asumiseen sekä elinvoimaan ja hyvinvointiin. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista hyvään mielenterveyteen sekä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle yhden lastenhoitajan toimen muuttamista varhaiskasvatuksen sosionomen toimeksi 01.01.2024 alkaen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Merja Koivula-Laukka, Pirkko Annala, Lehtolainen Sanni