Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Välitilinpäätös tammi-elokuu 2023, hyvinvointilautakunta

RauDno-2023-492

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Liitteenä on sivistysosaston toiminnan välitilinpäätös toimintakuvauksineen ja talouden toteutumineen tammi-elokuulta 2023 toisen vuosikolmanneksen päätyttyä. Talous on pääosin toteutunut suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.

KOULUTUS YHTEENSÄ

             
 

TP 2022

TA 2022

TA 2023

TOT 1-8kk

EDV 1-8kk

Muutos

M %

T U L O T (ulkoiset)

-346 129

-260 922

-161 300

-211 194,71

-303 498,83

92 304

130,90

M E N O T (ulkoiset)

5 250 357

5 204 931

5 079 510

3 718 474,97

3 427 240,49

291 234

73,20

TOIMINTAKATE    (ulkoiset)

4 904 228

4 944 009

4 918 210

3 507 280,26

3 123 741,66

383 539

71,30

               

Sumupoistot ja satunnaiset

360 597

346 439

354 071

240 995,64

240 893,11

103

68,10

Tulot (sisäiset)

-151 516

-74 661

-26 655

-19 356,00

-89 064,76

69 709

72,60

Menot (sisäiset)

831 557

850 270

1 019 834

494 167,84

531 462,44

-37 295

48,50

TOIMINTAKATE    (sisäiset)

1 040 638

1 122 048

1 347 250

715 807,48

683 290,79

32 517

53,10

               

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

5 944 865

6 066 057

6 265 460

4 223 087,74

3 807 032,45

416 055

67,40

 

 

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YHTEENSÄ

           
 

TP 2022

TA 2022

TA 2023

TOT 1-8kk

EDV 1-8kk

Muutos

M %

T U L O T (ulkoiset)

-54 495

-64 976

-103 273

-108 146,24

-28 933,30

-79 213

104,70

M E N O T (ulkoiset)

588 519

604 000

582 883

416 195,09

377 732,13

38 463

71,40

TOIMINTAKATE    (ulkoiset)

534 024

539 024

479 610

308 048,85

348 798,83

-40 750

64,20

               

Sumupoistot ja satunnaiset

54 555

54 556

50 690

34 315,46

36 464,22

-2 149

67,70

Tulot (sisäiset)

-12 891

-13 485

-14 158

-9 699,53

-8 710,32

-989

68,50

Menot (sisäiset)

103 891

102 512

126 579

53 803,59

66 738,93

-12 935

42,50

TOIMINTAKATE    (sisäiset)

145 555

143 583

163 111

78 419,52

94 492,83

-16 073

48,10

               

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

679 579

682 607

642 721

386 468,37

443 291,66

-56 823

60,10

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen päätökseteossa, hyvään mielenterveyteen sekä osallisuuden vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen toisen vuosikolmanneksen päätyttyä ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Perusopetuksen osalta keskusteltiin erityisesti henkilöstön jaksamisesta ja todettiin toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Tiedoksi

Pirkko Annala, Merja Koivula-Laukka

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)