Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 TEA-viisarin johtamisen osa-alueen tulokset

RauDno-2023-527

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

THL on julkaissut TEA-viisaritulokset johtamisen osa-alueelta. Kokonaisuutena Rautalammin kunta menestyy hyvin (83 pistettä / koko maan tulos 84 pistettä). Yksittäisissä muuttujissa on parannettavaa.

Yleisesti voidaan todeta, että jatkossa tulee kiinnittää huomiota hyvinvointia ja osallisuutta koskevien asioiden julkaisuun kuntalaisten saataville sekä hyvinvoinnin edistämiseen liittyvien asioiden päätöksentekokiertoon lautakunnasta valtuustoon saakka.

Linkistä pääsee suoraan THL:n sivulle Rautalammin tuloksiin:

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KES&y=2023&r=KUNTA686&r=KUNTA778&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen päätöksenteossa sekähyvään mielenterveyteen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä saaneensa tiedoksi TEA-viisarin johtamisosa-alueen tulokset. Lautakunta kannustaa vahvistamaan osallisuutta koskevaa tiedotusta sekä varmistamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioiden päätöksentekokierron lautakunnasta valtuustoon saakka. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Merja Koivula-Laukka, Pirkko Annala