Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Nuorisovaltuuston säännöt

RauDno-2023-529

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
  • Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi

Perustelut

Nuorisovaltuusto lähestyy hyvinvointilautakuntaa sääntömuutostoiveella, joka koskee nuorisovaltuuston jäsenmäärän joustavoittamista välille 6–9 (nyt 6–8). Muutettujen sääntöjen luonnos on liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteiistä viestintään ja vuorovaikutteisuuteen sekä elinvoimaan ja hyvinvointiin. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitteista kestävään kehitykseen päätöksenteossa, hyvään mielenterveyteen sekä osalliisuuden vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä nuorisovaltuuston ehdottaman sääntömuutoksen sekä jäsenmääräksi nuorisovaltuuston jäsenmääräksi 6–9 ja päättää edelleen uudet säännöt käyttöön otettaviksi välittömästi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kääriäinen Inna