Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Nuori yrittäjyys ja talous ry:n sopimus

RauDno-2023-528

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan sopimuskausi NYT – nuorten yrittäjyys ja talous ry:n kanssa on päättymässä lukuvuoden lopussa. NYT ry. tuottaa koulujen opetukseen talouteen ja yrittäjyyteen liittyviä materiaaleja ja oppimiskokonaisuuksia sekä toteuttaa kuudensien ja yhdeksänsien luokkien oppilaille yrityskyläpäivät Kuopiossa. Myös toiselle asteelle on materiaalipaketteja.

Palautteet yrityskyläpäivistä ovat olleet erittäin myönteiset.

Sopimuksen hinnat ovat oppilasmäärän perustuvia. Sopimus tehtäisiin kolmeksi lukuvuodeksi ja se olisi arvoltaan noin 3700 €.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ha hyvinvointiin. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista kestävään kehitykseen ja hyvään mielenterveyteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää osaltaan suosittaa kunnanhallitukselle Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n kanssa tehtävää sopimusta kolmeksi lukuvuodeksi syyslukukaudesta 2024 alkaen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Merja Koivula-Laukka, Pirkko Annala