Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Hyvinvointilautakunnan jäsen Henna Suosaari muistutti ja kannusti edistämään hyvinvointilautakunnan 09.11.2022 päätöksen mukaisesti (§101) lapsiystävällisen kunnan statuksen hakuprosessia kunnanhallitukseen.

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja listasi edellisen kokouksen jälkeen tekemänsä viranhaltijapäätökset tiedoksi hyvinvointilautakunnalle.