Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan toimen perustaminen

RauDno-2023-534

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Perusopetuksessa on syyslukukauden alettua ollut merkittävästi henkilöstön poissaoloja ja uupumista. Erityisopetuksessa on huomattava henkilöstöresurssin vaje eikä ole todennäköistä, että erityisopetuksen rekrytointi onnistuisi kesken lukuvuoden. Arjen sujuvuuden varmistamiseksi ja opetustyön tueksi tarvitaan lisää henkilöstöä.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ja hyvinvointiin. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista hyvään mielenterveyteen sekä osallisuuden vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää määräaikaisen koulunkäynnin ohjaajan toimen perustamista ajalle 01.10.2023–01.06.2024. Kustannusvaikutus kokonaisuutena olisi noin 20100 €, mistä kuluvalle tilivuodelle kohdistuisi noin 7500 €. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.