Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kouluterveyskyselyn tulokset

RauDno-2023-481

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

THL toteuttaa kouluterveyskyselyn joka toinen vuosi. Vuoden 2023 tulokset julkistettiin 21.09.2023. Oheisen linkin kautta pääsee tarkastelemaan valtakunnallisia ja kuntakohtaisia tuloksia. Liitteessä on tiivistelmä tuloksista Rautalammin osalta. Vuoden 2023 kysely on koskenut 4. ja 5. sekä 8. ja 9. luokan oppilaita ja lukiolaisia. Tiivistelmässä ovat rinnakkain Rautalammin tiedot vuosilta 2019, 2021 ja 2023 sekä valtakunnalliset tiedot vuodelta 2023. Solut punattu tai viherretty sen mukaan, poikkeaako Rautalammin tulos olennaisesti myönteiseen tai kielteiseen suuntaan valtakunnallisesta tuloksesta.

 

Osoite kyselyn tuloksiin:

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Asia liittyy strategian painopisteistä elinvoimaan ja hyvinvointiin. Asia liittyy hyvinvointisuunnitelman tavoitealueista hyvään mielenterveyteen sekä osallisuuden vahvistamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää todeta kouluterveyskyselyn tulokset ja velvoittaa huomioimaan hyvinvoinnin edistämisen lasten ja nuorten palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa kunnan yksiköissä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.