Hyvinvointilautakunta, kokous 18.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

KOULUVERKKOPROSESSIN ETENEMINEN

- pyöreän pöydän työryhmä on kokoontunut tähän mennessä yhteensä kolme kertaa ja keskustellut kouluverkkokehittämisen tavoitteista ja vaihtoehdoista, suunnitellut lapsivaikutusten arviointia sekä arvioinut eri vaihtoehtoja

- koululla on ollut henkilöstölle kaksi keskustelutilaisuutta, jossa on käyty läpi koulun tämän hetken haasteita, eri vaihtoehtoja ja osittain lapsivaikutusten arvioinnin toteutusta

- keskustelut henkilöstön kanssa jatkuvat syysloman jälkeen

 

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI

AVI:lta haettiin hankerahoitusta Harrastamisen Suomen malliin 21 525 euroa. Hankerahaa saatiin 20 000 euroa ja toiminta aloitettiin elokuussa 2023. Harrastuskerhoja vetävät pääsääntöisesti vapaa-aikapuolen työntekijät Janne Mensonen, Inna Kääriäinen ja Niko Ollilainen. Muutama kerho toimii ostopalveluna, joita vetävät pääsääntöisesti opettajat.

Monipuolisten liikuntakerhojen lisäksi tarjolla on mm. airsoft-kerho, lautapeli- ja puuhakerho (sis. mm. leivontaa, pelejä, ja askartelua) ranskan kielen kerho, lasten nuokut, nuorten nuokut, elokuvakerho ja teknologiakerho.

Viikoittain kokoontuvia kerhoja on 18 ja satunnaisesti kokoontuvia teemakerhoja 3. Kerhotunteja on viikoittain noin 25-30 tuntia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.