Hyvinvointilautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Perusturvaosaston välitilinpäätös ajalta tammi-huhtikuu 2022

RauDno-2022-230

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvaosastolla on laadittu välitilinpäätös tammi-huhtikuu 2022. Liitteenä on välitilinpäätöskertomus sekä toteutuneet talousluvut. Toteutuneissa talousluvuissa on toteutuma ylemmältä kirjanpidon tasolta. 

Toimintakate

TA 2022 Tot 1-4 kk/2022  tot. %

taso

Perusturvan hallinto

399 144 121 419 30,4 307

Iäkkäiden palvelut

3 373 110 963 379 28,6 312

Vammainpalvelut 

2 639 531 708 124 26,8 314

Lastensuojelu 

538 524 171 975 31,9 316

Lapsiperheiden palvelut

101 226 30 255 29,9 318

Työikäisten palvelut

728 116 256 702 35,3 321

Päihdehuolto 

15 000 2 437 16,2 322

Toimeentulotuki 

28 000 9 544 34,1 324

Omaishoidon tuki

142 671 56 392 39,5 326

SOSIAALITOIMIT YHT.

7 965 322 2 320 230 29,1 38

Perusterveydenhuolto

3 832 370 1 302 893 34,0 360

Erikoissairaanhoito

5 143 560 1 865 363 36,3 370

Ympäristöterveydenhuolto

208 010 95 180 45,8 380

TERVEYDENHUOLTO YHT.

9 183 940 3 263 437 35,5 42

 

Toimintavuoden 2022  tammi-huhtikuussa koko sosiaalitoimi yhteensä - talousarvion toteutumaprosentti on 29,1%. Sisäisten palveluiden ostojen toteuma on 27,6 %. Sosiaalitoimi on pysynyt talousarviossa.

Koko terveydenhuollon talousarvion toteutumaprosentti ensimmäisellä kolmanneksella (2022) on yhteensä 35,5 %; ylitys 202 123 €. Terveydenhuollon osalta koronaepidemian vaikutus on toiminut kustannuksia lisäävä ja kunnan tekemä talousarvio on riskialtis toteutumisen suhteen.

Sitovien tavoitteiden osalta on edetty tavoitteiden mukaisesti.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-​huhtikuu 2022 ja esittää kunnanhallitukselle sen hyväksymistä.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyy perusturvan välitilinpäätöksen ajalta tammi-​huhtikuu 2022 ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle sen hyväksymistä.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)