Hyvinvointilautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Otto-oikeuspykälä

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Kerkonjoen koulun rehtori
Henkilöstöasiat:
§ 2 Luokanopettajan sijaisuus 4.5.-6.5.2022, 08.05.2022
§ 3 Luokanopettajan määräaikainen virkasuhde, 09.05.2022

Kirjastonjohtaja
Muut päätökset:
§ 1 Omatoimikirjaston tilapäinen sulkeminen 17.2. - 31.3.2022, 17.02.2022

Lukion rehtori
§ 1 Eron myöntäminen lukiosta, 17.05.2022
§ 2 Aikuislukion opiskelijaksi ottaminen, 17.05.2022

Matti Lohen koulun rehtori
Henkilöstöasiat:
§ 14 Luokanopettajan määräaikainen virkasuhde, 04.05.2022
§ 15 Luokanopettajan määräaikainen virkasuhde, 04.05.2022
Muut päätökset:
§ 19 Matemaattisten aineiden opettajan määräaikainen virkasuhde, 23.05.2022

Perusturvajohtaja
Hankinnat:
§ 4 Palvelukoti Pauliinan ja Aapelin sänkyjen vuokraus, 20.05.2022
Muut päätökset:
§ 2 Tutkimusluvan myöntäminen, 10.02.2022
§ 3 ReRekisteritietojen luovuttaminen Master Plan -hankkeelle, 24.03.2022

Sivistysjohtaja
Henkilöstöasiat:
§ 11 Kulttuurikoordinaattorin määräaikainen tehtävä, 23.05.2022
Muut päätökset:
§ 10 Ensisijaisen koulupaikan muutos, 17.05.2022

Päätös

Lautakunta päättää, ettei käytä otto-oikeutta.