Hyvinvointilautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Ei muita asioita.