Hyvinvointilautakunta, kokous 12.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Sivistystoimen johtamisjärjestelyt

RauDno-2023-8

Valmistelija

  • Mari Pirkkala, lukion rehtori, mari.pirkkala@rautalampi.fi
  • Mervi Pulkkinen, Matti Lohen koulun rehtori, mervi.pulkkinen@rautalampi.fi
  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistystoimen johtamisjärjestelyjä muutettiin kesällä 2022 (kunnanvaltuuston päätös § 32 /14.06.2022; RauDno-2022-229). Päätöksen mukaan lukiossa on va. rehtori 31.07.2023 saakka ja perusopetuksen kouluilla on yhteinen rehtori.

Rehtoreiden, lukion vararehtorin ja perusopetuksen apulaisjohtajan sekä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kesken on jäsennetty koulujen johtamisen erilaisten toteuttamismallien vahvuuksia ja haasteita (liite 3).

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että lukiossa on jatkossa rehtori, jolla on ovtes:n määräysten mukainen opetusvelvollisuus eli 10–11 tuntia viikossa (380–418 tuntia vuodessa) ja että perusopetuksessa on yksi rehtori, jolla on ovtes:n mukainen opetusvelvollisuus. Tämän lisäksi lukiossa on apulaisrehtorin tehtäviä hoitava opettajanviran haltija sekä perusopetuksessa apulaisjohtajan tehtäviä hoitava opettajanviran haltija, joilla on ovtes:n määräysten mukaisesti kevennetty opetusvelvollisuus.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi: on esitettävä eri vaihtoehtojen kustannusvaikutukset euromääräisinä, on varmistettava tälle tilikaudelle budjetoitu. Tarkastellaan johtamismalleja myös huomioiden perusopetuksen lähivuosina voimakkaasti vähenevä oppilasmäärä.

Äänestystulokset

Tiedoksi

Mari Pirkkala, Mervi Pulkkinen, Heli Sahlberg, Sanna Loikkanen