Hyvinvointilautakunta, kokous 12.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Perusopetuksen tuntijako

RauDno-2023-6

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi
  • Mervi Pulkkinen, Matti Lohen koulun rehtori, mervi.pulkkinen@rautalampi.fi

Perustelut

Perusopetuksen tuntijako Rautalammin kunnassa ylittää tällä hetkellä valtakunnallisen minimin. Valtakunnallisen tuntijaon mukaan oppilaan on peruskoulun aikana saava opetusta 224 vuosiviikkotuntia. Rautalammin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaat saavat opetusta 232,5 vuosiviikkotuntia. Pohjois-Savon alueella tiedossa olevissa kunnissa perusopetuksen tuntikehys on keskimäärin 228,1 tuntia.

Jos perusopetuksessa on säästötarvetta, on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa säästö tuntijakoa muuttamalla kuin opetusryhmiä yhdistämällä. Tuntijaon ylityksen kustannusvaikutus vuositasolla on noin 19000 €.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että tuntijaon muutosta aletaan valmistella perusopetuksessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.