Hyvinvointilautakunta, kokous 12.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Otto-oikeuspykälä

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Avustukset:
§ 42 Erityisavustus kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, 21.12.2022
§ 47 Aluehallintoviraston avustus etsivään nuoristyöhön, 28.12.2022
Henkilöstöasiat:
§ 35 Päiväkotityöntekijän valinta, 09.12.2022
§ 38 Eron myöntäminen varhaiskasvatuksen erityisopettajalle, 20.12.2022
§ 44 Vt. päiväkodin johtaja, 22.12.2022
§ 45 Päiväkodin varajohtaja, 22.12.2022
§ 46 Päiväkodin johtajan rekrytointi, 28.12.2022
Muut päätökset:
§ 36 Korpikirjeet-hanke, 16.12.2022
§ 37 Virka-apupyyntö: varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 19.12.2022
§ 39 Opitaan yhdessä, vaikutetaan varhain -hankkeeseen osallistuminen, 20.12.2022
§ 40 Osallistuminen Itä-Suomen lukioverkoston laatuhankkeeseen, 20.12.2022
§ 41 Erityisavustus ukrainalaislasten esiopetukseen, 21.12.2022
§ 43 Nimeämispyyntö, 22.12.2022

Ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää, ettei käytä otto-oikeutta viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.