Hyvinvointilautakunta, kokous 12.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Laskujen hyväksyminen sivistyksen toimialalla

RauDno-2023-9

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Lautakuntien tulee nimetä toiminnasta ja määrärahan käytöstä vastaavat henkilöt vuosittain. Lautakuntien tehtävä on tehdä myös tarvittavat päätökset laskujen ja tositteiden hyväksyjistä ja määritellä heidän hyväksymisoikeutensa sekä se, mihin määrärahoihin heillä on käyttöoikeus.

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että seuraavilla henkilöillä on talousarviossa vahvistettujen määrärahojen puitteissa oikeus tilata ja vastaanottaa sivistyslautakunnalle tarvittavat tavarat ja hyväksyä menotositteet:

Lautakunnan tositteet hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Rehtorit hyväksyvät koulunsa laskut. Mikäli rehtori on esteellinen hyväksymään tositteen, sen hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Päiväkodin johtaja hyväksyy päivähoidon laskut. Mikäli päiväkodin johtaja on esteellinen hyväksymään tositteen, sen hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Tehtävään 480 Kirjasto sisältyvät menotositteet vastaanottaa sivistystoimen toimistosihteeri ja hyväksyy kirjastonjohtaja. Mikäli kirjastonjohtaja on esteellinen hyväksymään tositteen, sen hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Tehtävään 470 Liikunta ja 460 Nuoriso sisältyvät menotositteet vastaanottaa sivistystoimen toimistosihteeri ja hyväksyy vapaa-ajansihteeri. Mikäli vapaa-ajansihteeri on esteellinen hyväksymään tositteen, sen hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Tehtävään 490 Kulttuuri sisältyvät menotositteet vastaanottaa sivistystoimen toimistosihteeri ja hyväksyy sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Loma-aikaan laskujen hyväksymisen suorittaa laskujen hyväksymisoikeuden omaava sivistysosaston henkilö.

 

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anu Sjöberg, Irja Turpeinen, Mari Pirkkala, Mervi Pulkkinen, Sinikka Tiitinen, Seija Österberg, Inna Kääriäinen