Hyvinvointilautakunta, kokous 12.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset

RauDno-2023-10

Valmistelija

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen indeksikorotuksesta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuksiin. Kuntaliitto suosittaa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.–31.12.2023 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset. Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. Järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan ei elintarvikekorvausta varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin (540/2018) mukaisesti suoriteta. 

Kuntaliiton suosittamat korvaukset:

alle kouluikäinen/ koululainen

 aamiainen tai välipala tai iltapala, € 

 0,88/1,45

 lounas tai päivällinen, €

 2,09/2,72

 muu kustannus, €/päivä

 2,04/2,04

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Hyvinvointivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että Rautalammin kunnallisessa perhepäivähoidossa otetaan 01.01.2023 alkaen käyttöön Kuntaliiton suosittamat kustannuskorvaukset.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.