Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Vuoden liikuttaja 2021

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24