Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän perustaminen

RauDno-2021-706

Valmistelija

  • Inna Kääriäinen, vapaa-aikasihteeri, inna.kaariainen@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnille otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen. 

Kannustin on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta, jolloin kunnille jaetaan ensimmäisen kerran uudistuksen jälkeinen valtionosuus. Jo nyt tehtävä työ tulee siis vaikuttamaan rahoitukseen. 

Rautalammin kunta pyrkii vahvistamaan ennaltaehkäisevää työtä perustamalla poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän, joka toimii myös yhtenä HYTE-kertoimen indikaattorina. 

 

Vapaa-aikasihteeri ehdottaa, että ryhmä kokontuu kaksi kertaa vuodessa, ja sen kokoonpanoon kuuluu:

-teknisen toimen edustaja

-kunnan liikuntaneuvoja

-vapaa-aikasihteeri

-kotihoidon ja vanhustyön fysioterapeutti

-kuntayhtymän fysioterapeutti

-ulkoliikuntapaikkojen hoitaja

-varhaiskasvatuksen edustaja

-1-2 koulutoimen edustajaa

-1-2 johtoryhmän edustajaa (edustaja voi olla vaihtuva)

-Yhdistyksien edustajat seuraavista yhdistyksistä: Rautalammin Urheilijat, Kerkonkosken Ketterä, Rautalammin Tennis, Rautalammin konkarikiekkoilijat, MLL ja Eläkeliiton Rautalammin yhdistys.

Tarvittaessa työryhmä voi kutsua mukaan lisää toimijoita/yhdistyksiä. 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta puoltaa poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän nimeämistä esityksen mukaisesti. Asia viedään päätettäväksi kunnanhallitukseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta puoltaa poikkihallinnollisen liikunnan edistämistyöryhmän nimeämistä ja ehdottaa lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan kutsumista työryhmän edustajaksi.  Asia viedään päätettäväksi kunnanhallitukseen.

Tiedoksi

Kunnanhallitus