Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Perusturvalautakunnan talousarvion ylitysluvan ja lisätalousarvion hakeminen sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon

RauDno-2021-699

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2021 on 31.10.2031 toteuman perusteella ylittymässä  1,06M€. Suurin selitys ylitykselle on terveydenhuollon ylittyminen nykyisen tiedon mukaan 860t€. Sosiaalitoimen talousarvio on ylittymässä 200t€. Lastensuojelussa (kp3045) ja iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoissa (kp3400) palvelun tarve on ylittänyt arvioidun. Sosiaalitoimen tulojen toteuma jää 100t€ arvioitua pienemmäksi. Syynä erityisesti maksutuottojen väheneminen arvioitua jopa 309t€ pienemmäksi. Muiden tuottojen toteuma tasoittaa vajetta. Vaalijalasta on toteutumassa lisäkustannus, joka on noin 28t€/kk. Tämä on huomioitu lisätalousarviossa. Rautalammin kuntaan on lisäksi tulossa jälkihuoltovelvoitteen mukaista kuntalaskutusta toisesta kunnasta. Koska kustannus ei ole tiedossa, ei siihen haeta lisämäärärahaa ennen kustannuksen selviämistä, mikä voi mennä ensi vuoden puolelle. Terveydenhuollon ylitys koostuu perusterveydenhuollon 180t€ ylityksestä ja erikoissairaanhoidon 680t€ ylityksestä. Selityksenä ylitykselle on koronan aiheuttamat kustannukset, joista ollaan hakemassa korvausta, mutta terveydenhuollosta ei ole saatu tietoa, kuinka paljon haetuista kustannuksista on Rautalammin kustannuksia. Lisäksi terveydenhuollon talousarvio arvioitiin kunnassa erityisen varovaiseksi, mikä ei näytä realisoituvan.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta talousarvion ylityslupaa ja lisämäärärahaa sosiaalitoimeen 200t€ ja terveydenhuoltoon 860t€. Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 1,06M€.

Päätös

 

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta talousarvion ylityslupaa ja lisämäärärahaa sosiaalitoimeen 200t€ ja terveydenhuoltoon 860t€. Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 1,06M€.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)