Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muut asiat

Perustelut

Otetaan käsiteltäväksi jäsenten muut mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös

Kävimme keskustelua oppilas- ja opiskelijahuollon resurssista.