Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi
 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Toimielimen tietoon esitellään seuraavat asiat:

Kirsi Solmari esittelee:

 • Valviran ilmoitukset ja päätökset:
  • Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta
   • Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy Dnro V/30690/2021
  • Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta
   • Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy Dnro V/30690/2021
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos
   • Cybermed Oy Dnro V/30931/2021
  • Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen
   • Etäterveysasema Kätevä Oy Dnro V/32421/2021
   • 9Lives Ensihoito Oy Dnro V/32907/2021
   • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Dnro V/31491/2021
   • Coronaria Tietotaito Oy Dnro V/27509/2021
 • Sosiaali- ja terveysministerion kirje 4.11.2021 VN/38134/2021, VN/38134/2021-STM-1 sekä kuntainfo: 6/2021 10.11.2021 ja 7/2021 24.11.2021
 • Aluehallintoviraston ilmoitus ISAVA/9172/202, ilmoitus toimitakuntien lisäyksestä palvelujen tuottajan terveydenhuollon lupaan, Hoitokoti Ukonhattu 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi
 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 

Päätös

Ilmoitusasiat merkitään tietoon saatetuksi. 


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)