Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Hymyillen Oy

RauDno-2021-353

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Hymyillen huomiseen on tehnyt ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 1.5.2021 alkaen Rautalammin alueella. Hymyillen huomiseen palvelutoimintaa kuuluu erityisnuorten sosiaalipedagogiset viikonloput, lastensuojelun avotoiminta. Liitteenä on ilmoitus.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Hymyillen huomiseen tekemän ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta ja hyväksyy Hymyillen huomiseen ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Yksityinen sosiaalipalvelujen tuottaja Hymyillen (yksityinen elinkeinonharjoittaja) on tehnyt toiminnan laajennusilmoituksen 21.11.2021 sähköpostitse (liitteenä). Tuottaja on hyväksytty jo aiemmin ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin (9.6.2021 § 53).

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Hymyillen tekemän toiminnan laajennusilmoituksen.

Päätös

 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Hymyillen tekemän toiminnan laajennusilmoituksen.

Tiedoksi

Hymyillen

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)