Hyvinvointilautakunta, kokous 1.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hyvinvointilautakunnan päätösvallan delegointi sivistysjohtajalle tutkimuslupa-asioissa

RauDno-2021-717

Valmistelija

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan hallintosäännössä (2021) ei ole erikseen säädetty toimivallasta sivistysosastoa koskevien tutkimuslupien myöntämisestä. Perusturvaosaston osalta päätäntävalta tutkimuslupa-asioissa on myönnetty osastopäällikölle. Sivistysjohtaja pitää järkevänä, että tutkimuslupa-asioista päätetään virkamiestasolla viranhaltijapäätöksellä. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää toimivallan tutkimuslupa-asioissa sivistysosaston osastopäällikölle. Tieto päivitetään kunnan hallintosääntöön. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää toimivallan tutkimuslupa-asioissa sivistysosaston osastopäällikölle. Tieto päivitetään kunnan hallintosääntöön.